FAQ

 • Jak otrzymać kartę biblioteczną?
  Aby skorzystać z Czytelni należy okazać kartę biblioteczną. Studenci I roku otrzymują legitymacje, które automatycznie są kartami bibliotecznymi uprawniającymi do wypożyczania książek (po odbyciu szkolenia bibliotecznego i zapisaniu się do biblioteki).
 • Czy osoby spoza uczelni mogą korzystać z biblioteki?
  Osoby spoza uczelni mogą korzystać ze zbiorów biblioteki po uzyskaniu karty bibliotecznej oraz uiszczeniu jednorazowej kaucji, której wysokość ustala Dyrektor Biblioteki.
 • Czy absolwenci WSB-NLU mogą korzystać z biblioteki?
  Absolwenci mogą korzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu w Czytelni Ogólnej, Czasopism i Elektronicznej po uzyskaniu karty bibliotecznej. Z Wypożyczalni można korzystać po uiszczeniu jednorazowej kaucji, której wysokość ustala Dyrektor Biblioteki.
 • Jak szukać książek na półkach w Czytelni?
  Po wyszukaniu w katalogu elektronicznym opisu książki należy najpierw znaleźć dział UKD (czyli dziedzinę nauki), a następnie numer inwentarzowy książki w obrębie danego działu.
 • Czy do Czytelni można przynieść swoje książki i książki z Wypożyczalni?
  Tak, można.
 • Czy można wypożyczyć książkę z Czytelni?
  Nie, książki dostępne w czytelni służą wyłącznie do korzystania z nich na terenie czytelni.
 • Czy wszystkie książki znajdują się na półkach?
  Książki o numerach inwentarzowych do 10 000 znajdują się w magazynie i są dostarczane na Państwa prośbę przez pracownika.
 • O czym należy pamiętać w Czytelni Czasopism?
  Czasopisma ułożone są według tytułów czasopism - alfabetycznie. Najnowsze numery są wystawione na półkach, wcześniejsze (po podniesieniu półki w górę) w szafkach, a starsze roczniki są wystawione na regałach z tyłu Czytelni i w magazynie (jeśli nie znajdziesz rocznika z tyłu Czytelni zapytaj pracownika).
 • Czy po skończeniu pracy w Czytelni muszę ułożyć książki na półkach?
  Nie, prosimy jedynie o odłożenie ich na wózek lub na półki pod oknami.
 • Czy można rezerwować książki w Czytelni?
  Niestety nie.
 • Jak znaleźć najnowsze akty prawne?
  Należy skorzystać z bazy prawniczej Lex, która jest zainstalowana na jednym z komputerów w Czytelni Elektronicznej. Zapytaj pracownika które to stanowisko.
 • Jak przedłużyc termin zwrotu książki?
  Książkę możesz prolongować na 2 sposoby. Odwiedzić Wypożyczalnie i poprosić pracownika o prolongowanie książki lub skorzystać z Katalogu Elektronicznego, z dzialu "Informacje o czytelniku" wybrać "Prolongaty". Tam będą widoczne książki, które możesz prolongować. Przeczytaj koniecznie Zasady prolongowanie książek w Intranecie
 • Czy mogę korzystać z własnego laptopa w Czytelni?
  Tak, pod warunkiem, że wcześniej autoryzujesz swojego laptopa w Centum Komputerowym. Przeczytaj: Podłączenie prywatnego notebooka do sieci komputerowej WSB-NLU
poniedziałek - sobota
9:00 - 17:00
niedziela
9:00 - 15:00