Misja biblioteki

"Misją biblioteki WSB-NLU jest wspomaganie, wzmacnianie procesu uczenia się, nauczania i badań poprzez dostarczanie zasobów informacyjnych, usług i środowiska, które prowadzą do odkryć intelektualnych".

CELE BIBLIOTEKI:
 • zabezpieczenie zasobów tradycyjnych i elektronicznych w zakresie dyscyplin, reprezentowanych w WSB-NLU
 • promowanie roli biblioteki jako podstawowego dostawcy zasobów edukacyjnych i informacyjnych,
 • integracja usług bibliotecznych i zasobów bibliotecznych w "akademickie środowisko e-learning";
 • pomoc w badaniach i projektach prowadzonych przez kadrę naukową, studentów,
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do studiów i badań w dogodnym dla użytkowników czasie,
 • zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury komputerowej.
 • monitorowanie jakości usług bibliotecznych oraz efektywności programu bibliotecznego,
 • poprawa procedury wewnętrznej oceny efektywności i skuteczności biblioteki,
 • promowanie wartości biblioteki jako centrum życia intelektualnego w środowisku akademickim i lokalnym,
 • promowanie umiejętności informacyjnych niezbędnych w badaniach i praktyce,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków i funduszy (projekty, granty),
 • identyfikowanie, rozwój i poszerzanie partnerstwa, które pozwolą na obniżanie kosztów,
poniedziałek - sobota
9:00 - 17:00
niedziela
9:00 - 15:00