Regulamin wypożyczalni

Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University

&1

Z wypożyczalni bezpłatnie korzystać mogą: studenci, wykładowcy i pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu - NLU. Za zgodą Dyrektora Biblioteki ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać inne osoby po uiszczeniu jednorazowej kaucji, której wysokość ustala Dyrektor Biblioteki (Cennik opłat Biblioteki WSB-NLU).

&2

Wypożyczający ma prawo do:

 1. Uzyskania informacji o zbiorach.
 2. Pomocy bibliotekarza przy korzystaniu z katalogów
 3. Wypożyczenia maksymalnie 7 książek na okres 4 tygodni
 4. Prolongowania terminu zwrotu książek na kolejne 4 tygodnie, jeśli nie ma zamówień na tę książkę.
 5. Składania do Dyrektora Biblioteki wniosków usprawniających działalność wypożyczalni.

&3

Wypożyczający ma obowiązek

 1. Okazać własną legitymację studencką.
 2. Własnoręcznie wypełnić rewers na każdą wypożyczoną książkę lub podpisać kartę książki.
 3. Dopilnować terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 4. Szanować wypożyczone materiały i zwracać je po upływie 4 tygodni.

&4

Sankcje karne w przypadku nieprzestrzegania regulaminu:

 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła, wypożyczający zobowiązany jest: odkupić taki sam egzemplarz lub zapłacić 3-krotną wartość zagubionego dzieła.
 2. W przypadku przetrzymywania książki ponad 4 tygodnie (28 dni), wypożyczający zobowiązany jest uiścić opłatę za zwłokę w wysokości 20 gr. za każdy dzień od jednej książki.
 3. Wobec osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu przewiduje się także okresowe lub trwałe pozbawienie praw czytelnika

 

poniedziałek - sobota
9:00 - 17:00
niedziela
9:00 - 15:00