Darczyńcy i sponsorzy

Każda biblioteka po części zbudowana jest z potrzeb i aspiracji środowiska, po części z marzeń i dążeń do odkrywania wszystkiego co nowe i niezwykłe, z zaangażowania i wsparcia nie tylko organizatorów i pracowników, ale także jej sympatyków, użytkowników, darczyńców i sponsorów.

Biblioteka WSB-NLU gromadzenie zasobów naukowych rozpoczęła w chwili powstania uczelni tj. na początku lat 90'. Obecnie zasoby tradycyjne to ponad 80 tysięcy woluminów oraz bogate zasoby elektroniczne. Publikacje naukowe i podręczniki nabywane są głównie drogą zakupu. Biblioteka pozyskuje też zbiory na drodze wymiany międzybibliotecznej i darów. Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców, warto jednak podkreślić przynajmniej udział niektórych osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w dobór, pozyskiwanie i wzbogacanie naszej biblioteki uczelnianej.

Wszystkim sponsorom i darczyńcom bardzo dziękujemy, wpisując ich nieoceniony wkład w historię biblioteki WSB-NLU.

dr Maria Sidor
dyrektor Biblioteki WSB-NLU

 

 • Dr Marylin Brookes Lester wyznaczyła w pewnym sensie drogę rozwoju biblioteki WSB-NLU. Biblioteka elektroniczna u nas powstała jako jedna z pierwszych tego typu placówek w Polsce. W październiku 1993 roku właśnie dzięki działaniom dr Marylin Brookes Lester dyrektora biblioteki National-Louis University, amerykańska korporacja University Microfilms International (UMI) podarowała WSB-NLU pełne wyposażenie biblioteki elektronicznej (komputery, drukarki, czytniki CD-ROMów) oraz obejmujące lata 1987-93 bazy: General Periodical Ondisc (GPO) abd Business Periodicals Ondisc (BPO).
 • Prof. Jerzy Dietl przez lata zawsze znajdował dla nas czas, chętnie służył pomocą i radą w doborze najbardziej wartościowych zagranicznych publikacji naukowych. Często przekazywał bibliotece własne książki, publikacje cenne i niedostępne na rynku wydawniczym. Łącznie przekazał naszej bibliotece 593 książki z zakresu: marketingu, ekonomii, handlu i przedsiębiorczości. W roku 2010 prof. Jerzy Dietl dostarczył do bibloioteki kolejne interesujące pozycje (36 woluminów).
 • Prof. Frederic W. Widlak na własny koszt przewiózł w kontenerach z USA bardzo wartościowy, specjalistyczny księgozbiór i przekazał bibliotece w darze 2486 książek z zakresu: psychologii, zarządzania, metodologii badań naukowych oraz literatury.
  W lutym 2010 r. Profesor Frederic W. Widlak przekazał bibliotece kolejne 75 woluminów niezwykle cennych fachowych pozycji wydawniczych z zakresu zarządzania korporacjami wielonarodowymi, przedsiębiorczości międzynarodowej, inwestycji zagranicznych, rynku kapitałowego, innowacji technologicznych, globalizacji, zarządzania procesami biznesowymi.
  Kolejny dar od prof. Widlaka przekazany w maju 2010r. to 70 książek z zakresu stosunków międzynarodowych i finansów.
 • Prof. Teresa Rakowska - Harmstone po powrocie do kraju przekazała 519 unikatowych książek z zakresu: polityki międzynarodowej i historii powszechnej, które służą nie tylko studentom politologii ale także szerszemu środowisku (maturzystom, doktorantom, studentom innych uczelni).
 • Zbigniew Rożałowski z USA przekazał Roczniki "Kultury" z lat 1968-2000. Zeszyty "Kultury" towarzyszyły Panu Zbigniewowi i jego rodzinie na emigracji od pierwszego numeru z 1947 r. Losy emigranta sprawiły, iż musiał się przemieszczać z kraju do kraju z kontynentu na kontynent. Pan Zbigniew wysyłał więc dobytek, księgozbiór do kolejnych krajów. Niestety ta najstarsza cześć kolekcji zaginęła w transporcie z Włoch do Anglii. Po dotarciu do Argentyny ponownie rozpoczął gromadzenie "Kultury" i aktywne życie w środowisku kulturalno-politycznym emigrantów. Docelowym miejscem dla rodziny Pana Zbigniewa okazały się Stany Zjednoczone i roczniki "Kultura" dotarły do nas z USA. Mieliśmy okazję gościć Pana Zbigniewa Rożłowskiego i przy okazji wizyty poznać niezwykłą osobowość, wielkiego patriotę . Dar Pana Zbigniewa to nie tylko cenna dla biblioteki kolekcja, ale też swoisty przyczynek do historii skomplikowanych losów Polaków.
 • Lawrence Stiles z USA przekazał 258 książek o tematyce: historia powszechna, historia USA, polityka międzynarodowa bardzo cenione przez czytelników ze względu na ich unikatowy charakter.
 • Iwona Bielska podarowała bibliotece 50 wyselekcjonowanych książek z zakresu ekonomii, bankowości, finansów, Unii Europejskiej z prywatnej biblioteki śp. Profesora Marcina Bielskiego. Profesor był niezwykłą osobowością, ogromnie cenionym i lubianym człowiekiem. Na trwale wpisał się w pamięci naszego środowiska. Gest małżonki Pana Profesora, Pani Iwony Bielskiej symbolicznie powiązał jeszcze jeden aspekt życia akademickiego i wpływu Profesora Bielskiego na naszą kadrę, studentów.
 • Dr inż. Tomasz Maczuga przekazał bibliotece materiały z własnego zbioru dotyczące transferu technologii i działalności unijnych sieci innowacyjnych.
  Pan dr inż. Maczuga, adiunkt Politechniki Krakowskiej, w latach 1991 - 1997 był odpowiedzialny za realizację projektów europejskich (TEMPUS). W latach 1994 - 1998 był delegowany przez Prorektor PK prof. Elżbietę Nachlik do pilotowania spraw związanych z planowaniem partnerskim rozwoju Małopolski, spraw związanych z tworzeniem parku technologicznego w Krakowie, współpracy nauki z przemysłem itp. Od 1996 do 2006 kierował przy Politechnice Krakowskiej ośrodkiem FEMIRC (Fellow Member to EU Innovation Relay Centres), Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE, Innovation Relay Centre South Poland oraz Centrum Transferu Technologii, którego był twórcą i dyrektorem. Był także członkiem zespołu przygotowującego Regionalną Strategię Innowacji Małopolski. Podczas tej wieloletniej działalności zgromadził również prywatnie wiele cennych publikacji dot. strategii rozwoju regionalnego, transferu technologii i innowacji. Wyselekcjonowane zbiory przekazał bibliotece WSB-NLU w maju 2009 r. Materiały zostaną opracowane i będą udostępniane w bibliotece wszystkim zainteresowanym tą tematyką.
 • Prof. Barbara Błaszczyk jest częstym gościem w naszej bibliotece, rekomenduje literature do zakupu, przekazuje własne książki. Ostatnio podarowała dla biblioteki ok. 30 książek z zakresu: finansów, bankowości, ekonomii, przedsiębiorczości. Te cenne pozycje wzbogacają zasób biblioteczny, stanowią materiał źródłowy szczegolnie przydatny dla studentów w procesie pisania prac dyplomowych i magisterskich.
 • GMI Engineering and Management Institute Flint MI
  Biblioteka posiada także bogate zbiory audiowizualne (1700) w tym też ok. 100 kaset video tj. serie wykładów z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, rachunkowości, marketingu, prowadzonych przez amerykańskich profesorów z General Motors Institute z Michigan (m.in. Prof. A. Powell R., Greenwood, L. Bauermeister, M. Wing).
 • Bank Światowy
  Bank Światowy w Warszawie przekazał 80 książek o tematyce: ekonomia międzynarodowa, finanse.
 • KPMG
  Firma KPMG Audyt Sp. z o.o. ufundowała 27 książek z zakresu: marketingu, zarządzania, rachunkowości.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
  Z inspiracji Kazimierza Pazgana - szefa nowosądeckiego Konspolu i wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej przekazała w latach 90-tych ok. 7000 książek oraz 14 000 roczników czasopism z zakresu: statystyki, handlu i ekonomii. Zbiory te są opracowane a informacja o nich znajduje się w katalog tradycyjnym. Publikacje te wydzielono jako oddzielny księgozbiór, przydatny do badań naukowych m.in. historycznych, porównawczych.
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Biblioteka otrzymała też w darze od Wydawnictwa Wolters Kluwer 70 egzemplarzy publikacji biznesowych z dziedziny marketingu, zarządzania, ekonomii oraz finansów i inwestycji.
poniedziałek - sobota
9:00 - 17:00
niedziela
9:00 - 15:00