Biuro Karier WSB-NLU

Biuro Karier FUTURUS ma za zadanie wspierać studentów i absolwentów w realizacji swoich marzeń, w odkrywaniu swoich pasji i ambicji zawodowych.

Biuro Karier FUTURUS konentruje swoją działalność w obszarach:

  1. career management center (CMC) - nacisk położony jest na pomoc studentom i absolwentom FUTURUSA w identyfikacji własnych predyspozycji zawodowych, trafnym wyborze drogi zawodowej i planowaniu ścieżki kariery. Cele te osiągamy poprzez organizację warsztatów szkoleniowych i seminariów, testy, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, wizyty studyjne absolwentów i coaching.
  2. współpraca z rynkiem pracy - poprzez bezpłatne przekazywanie nadesłanych ofert pracy/praktyk/stażu zainteresowanym studentom i absolwentom, organizację spotkań pracodawców ze studentami, prezentację firm, case studies, eksponowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych firm na terenie uczelni czy udział w konkursach.