Nasi partnerzy

Uczelnie FUTURUSA od lat podejmują działania wspomagające studentów i absolwentów w uzyskaniu dobrych pozycji na rynku pracy, a monitoring ich karier potwierdza słuszność i skuteczność tych wysiłków. Dlatego z radością zapraszamy Państwa do współpracy firmy i instytucje, które wyrażają zainteresowanie zatrudnieniem studentów i absolwentów.

WSB-NLU - lider Konsorcjum bierze udział w projekcie „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”. Misją Projektu jest zbadanie dopasowania oferty kształcenia uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy poprzez ocenę posiadanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji i kompetencji. Projekt realizowany jest w celu wypracowania wniosków, na podstawie których nasza Uczelnia zapewni naszym studentom i absolwentom jeszcze bardziej dogodne warunki wejścia na rynek pracy.

 

Biuro Karier WSB-NLU jest także partnerem projektu - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych "Inwestor"

 Jesteśmy partnerem: