Zaplanuj swoją karierę

Jesteśmy świadomi powagi i stopnia trudności stworzenia indywidualnego programu rozwoju kariery, zgodnego z zainteresowaniami studenta oraz jego możliwościami.

Fakt, że jesteśmy małą Uczelnią pozwala na zapewnienie indywidualnego rozwoju każdemu z naszych studentów. Szlifujemy diamenty - to hasło w sposób dosadny obrazuje nasze podejście do studentów. Poprzez indywidualne podejście i odkrywanie w studentach ich predyspozycji dążymy do ich możliwie efektywnego rozwoju.

Biuro Karier działające w WSB-NLU powstało w celu wspierania studentów w planowaniu ścieżki kariery od samego początku obecności na Uczelni. Licznie organizowane warszataty, studia przypadków oraz regularna obecność największych firm istotnie wplywają na rozwój zainteresowań studentów, a możliwość indywidualnych spotkań z psychologami, doradcami biznesowymi czy specjalistami ds. zasobów ludzkich wzmacnia poczucie własnej wartości i otwiera dodatkowe perspektywy.