LLP Erasmus

W ramach FUTURUSA uczestnikiem programu LLP/Erasmus jest Wyższa Szkoła Biznesu – National–Louis University. WSB-NLU umożliwia swoim studentom wyjazdy na półroczne wymiany do ponad 30 partnerskich uczelni zagranicznych. Oferta ta jest również dostępna dla pozostałych studentów FUTURUS, którzy zdecydują się na przeniesienie do WSB-NLU.

Współpraca międzynarodowa stanowi istotne źródło wiedzy i doświadczenia, nie tylko dla naszych studentów, ale także dydaktyków, którzy równie chętnie korzystają z możliwości tego programu.

LLP/Erasmus to program Unii Europejskiej, wspierający współpracę międzynarodową w dziedzinie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym celem programu jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych – poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów w Europie.

Każdy student wyjeżdżający za granicę w ramach programu otrzymuje grant, który jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Ogromną korzyścią dla studenta jest stosowane między uczelniami porozumienie o programie zajęć, które ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu gwarantuje zaliczenie okresu studiów / zajęć przez uczelnię macierzystą.