Studia w języku obcym

Nauka języków obcychNauka języków obcych stanowi podstawę efektywnego kształcenia przyszłych kadr - jesteśmy tego świadomi, dlatego w Porozumieniu Uczelni FUTURUS kładziemy intensywny nacisk na naukę języków obcych. Ukończenie studiów stacjonarnych uwarunkowane jest znajomością minimum jednego języka obcego. Na studiach niestacjonarnych studenci mają do dyspozycji nowoczesną platformę elearningową Global English.

W ofercie WSB-NLU poza ofertą studiów w języku polskim, studia na kierunku Zarządzanie prowadzone są także w języku angielskim oraz w języku rosyjskim!

Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności językowe także w językach: niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim