Seminaria naukowe

Porozumienie Uczelni FUTURUS oraz uczelnie partnerskie organizują samodzielnie lub we współpracy innymi jednostkami naukowymi seminaria naukowe. Mają one charakter otwarty i są adresowane do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów.

Seminaria naukowe stanowią pretekst do debat na różnorodne tematy związane z nauką.

Obecnie organizowane seminaria naukowe:

OpisData i miejsce