Wydawnictwo FUTURUS

Wydawnictwo WSB-NLUWydawnictwo Naukowe FUTURUS, jak również wydawnictwa i oficyny wydawnicze mają na celu przede wszystkim wydawanie publikacji naukowych pracowników naukowych związanych z Konsorcjum. Wydawnictwo prowadzi dwie serie: Zeszyty Naukowe WWSE oraz monografie WSTE, a także wydaje podręczniki, skrypty i materiały konferencyjne.

Wybrane publikacje WWSE

 • Kształtowanie lojalności klientów w teorii i praktyce, pod red. K. Świerszcz i W. Nowackiego, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2011
 • K. Kubik, Kultura menedżerska, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2008

Wybrane publikacje CV

 • M. Cybulska, Fenomen życia, Collegium Varsoviense, Warszawa 2008
 • M. Cybulska, Droga na Golgotę: rozważania nad tajemnicą człowieka, Collegium Varsoviense, Warszawa 2007

Wybrane publikacje WSTE

 • K. Wydro, Informacja - charakterystyki, podstawowe techniki, użytkowanie, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2008 
 • A. P. Wierzbicki, K. B. Wydro, Informacyjne aspekty negocjacji, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2006
 • W.M. Góralski, Prawo Unii Europejskiej: problemy instytucjonalne, strukturalne i prawne, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2005
 • K.Wydro, Informacja - charakterysytki - podstawowe stosowane techniki - użytkowanie, Warszawa 2012
 • Deregulacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. K. Dąbrowski,  D. Sypniewski, Warszawa 2012

 

 

Wybrane publikacje WSB-NLU 

 • Decision Games in Business Education. Zbiór prac naukowych, pod red. K. R. Śliwy, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2009
 • T. Wołowiec, P. Wolak, Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej (wybrane aspekty), Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2009
 • A. Bulzak, Kapitał inelektualny osób aktywnych zawodowo, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2008
 • A. Kukliński, K. Pawłowski, Europe - The Strategic Choices. Tom 2, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2005
 • pełny wykaz publikacji Wydawnictwa WSB-NLU