Zakład Polityki Publicznej

Międzyuczelniany Zakład Polityki Publicznej został powołany na mocy porozumienia rektorów czterech uczelni wchodzących w skład Porozumienia Uczelni Wyższych Futurus: Collegium Varsoviense z siedzibą w Warszawie, Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczną im. Edwarda Wiszniewskiego, Wyższą Szkołą Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie. Zakład posiada swoją siedzibę w Radomiu. Organizacyjnie podlega Rektorowi Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka.

Zakład realizuje i integruje badania naukowe w zakresie polityki publicznej czterech wyżej wymienionych uczelni. Kierownikiem zakładu jest dr Joanna Felczak, zastępcą dr Tomasz Dąbrowski. W skład Zakładu wchodzą dr Antoni Chuchla oraz dr Karol Dąbrowski. Stałym współpracownikiem jest dr Krzysztof Księski. Członkowie Zakładu biorą udział w przygotowywaniu dwóch recenzowanych czasopism naukowych: „Rocznika Samorządowego” oraz „Zeszytów Naukowych WWSE”.

Kierownictwo Zakładu zaprasza zainteresowane osoby do współpracy. Kontakt: joanna(dot)felczak(at)futurus(dot)com