Zeszyty Naukowe WWSE

Zeszyty Naukowe WWSE” są recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną im. Edwarda Wiszniewskiego (WWSE). 

Zostały założone w 1997 roku i otrzymały numer ISSN: 1507-2371. W ciągu roku kalendarzowego publikowany jest jeden numer „Zeszytów”. Teksty są przyjmowane przez redaktora danego tomu od dnia 1 czerwca do dnia 30 września. 

W roku 2009 ukazał się 50 – jubileuszowy numer czasopisma, a trzy lata później numer 51, w zmienionej szacie graficznej, przygotowany przez odnowiony skład redakcyjny. Redaktorem numeru 51 został dr Henryk Borko – rektor WWSE. Numer 52 przygotowywany jest pod redakcją dr Agnieszki Chabowskiej-Litki: agnieszka.chabowska-litka@futurus.org.

Profil czasopisma obejmuje w szczególności zagadnienia marketingu, kultury organizacji i zarządzania instytucjami publicznymi, handlu międzynarodowego, globalizacji, analizy finansowej i systemu finansowego, samorządu gospodarczego i spółdzielczości. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. 

Skład redakcji dla numeru 52 przedstawia się następująco:

redaktor naczelny: prof. nzw. dr Włodzimierz Nowacki

redaktor statystyczna: dr Agnieszka Chabowska-Litka

redaktor tematyczny:

- dr Henryk Borko (międzynarodowe stosunki gospodarcze)

Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 Polska. Wersja drukowana jest wersją pierwotną. Poniżej są zamieszczane numery w formie „do druku” (od zeszytu 51), do pobrania bezpłatnie, w plikach *.pdf. Informacja dla Autorów, zasady sporządzania przypisów, procedura recenzowania, formularz oświadczenia i karta recenzji znajdują się w osobnych plikach.

Adres redakcji:
Zeszyty Naukowe WWSE
Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
http://www.futurus.org

Numery zeszytów pobierz
Informacja dla autorów pobierz
Zasady sporządzania przypisów pobierz
Procedura recenzowania pobierz
Formularz oświadczenia autorskiego pobierz
Karta recenzji pobierz