Administracja dla gospodarki

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pod nazwą Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej (numer projektu POKL.04.01.01-00-005/09) w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta projektu dotyczy trzech obszarów:
 1. Studia wyższe
  W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze studiów licencjackich o specjalności „Administracja i służby publiczne”, realizowanych w trybie zaocznym na kierunku Politologia. Specjalność jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – student ponosi koszty wyłącznie przedmiotów podstawowych. W ramach specjalności zostaną poruszone następujące tematy:
  • instytucje publiczne,
  • prawo administracyjne,
  • postępowanie administracyjne,
  • ekonomia sektora publicznego,
  • administracja w UE,
  • komunikacja społeczna i współpraca z III sektorem,
  • finanse publiczne,
  • informatyka w instytucjach publicznych,
  • dyplomacja społeczna,
  • polityka,
 2. Szkolenia zawodowe (otwarte)
  W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia, w wymiarze 100 godzin lekcyjnych, w trybie popołudniowym lub zaocznym, z następujących tematów:
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego i prawoznawstwo
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym i studium wykonalności
  • Finanse publiczne i rozliczanie dotacji UE
 3. Szkolenia dla kadry akademickiej WSB-NLU (zamknięte)
  Szkolenie składa się z 3 modułów:
  • Kształcenie dorosłych – 1 dzień
  • Emisja głosu i sztuka prezentacji – 1 dzień
  • Jak korzystać z technik komputerowych w edukacji dorosłych – 1 dzień
Okres realizacji projektu: VII.2009r. - X.2013r.
 
Więcej informacji: www.administracja.wsb-nlu.edu.pl
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny