Aktywna edukacja

Projekt AKTYWNA EDUKACJA to coroczna oferta 30 modułów szkoleń dla osób z co najmniej średnim wykształceniem, a zarazem możliwość skomponowania studiów podyplomowych dla osób z wykształceniem wyższym.

Każdy uczestnik projektu może wybrać od 1 do 6 modułów szkoleń spośród 30, z następujących bloków programowych: Zarządzanie, Marketing, Psychologia, Rachunkowość i finanse, Informatyka, Unia Europejska. 

Ukończenie każdego modułu szkolenia zostanie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Osoby z wykształceniem wyższym, które ukończą 6 wybranych modułów szkoleń (w tym 1 z zakresu zarządzania) mogą po zaliczeniu seminarium dyplomowego, złożeniu i obronie pracy dyplomowej otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Każdy moduł będzie trwać 18 godz. lekcyjnych zajęć w sali oraz 7 godz. lekcyjnych w formie e-learning'u na Platformie EduKwadrat. Zajęcia w sali będą organizowane w 20 osobowych grupach w soboty i niedziele, a zajęcia e-learning'owe - w dowolnym dniu tygodnia.

Dodatkową ofertą dla uczestników projektu jest kurs języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym z naciskiem na język biznesowy. Wybór kursu języka angielskiego jest opcjonalny, a jego oferta jest skierowana przede wszystkim do osób, które znają język angielski w stopniu podstawowym. Zajęcia będą prowadzone w 15-osobowych grupach. Będą trwać 100 godz. lekcyjnych zajęć w sali oraz 20 godz. lekcyjnych w formie e-learning'u na specjalnie do tego przygotowanej Platformie EduKwadrat. Zajęcia w sali będą dbywać się dwa razy w tygodniu, po godzinach pracy.

Ścieżka udziału w projekcie będzie trwać maksymalnie 12 miesięcy. W okresie tym każdy uczestnik jest zobowiązany do ukończenia wszystkich wybranych przez siebie modulów szkoleń, a w przypadku realizacji studiów podyplomowych - zaliczenia seminarium, złożenia i obrony pracy dyplomowej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!

Okres realizacji projektu: IV.2009r. - III.2012r. (trzy edycje)
Liczba uczestników projektu: 300 osób (100 osób rocznie)

Więcej informacji: www.izz.pl/aktywnaedukacja
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny