DiAMEnT

Od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago realizują projekt DiAMEnT, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako ponadnarodowy projekt innowacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Projekt ma charakter systemowy, a w jego realizację zaangażowane będą różne podmioty środowiska oświatowego, tworzące koalicję na rzecz wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów.

Więcej informacji na www.diament.edu.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny