Akademia Animacji 3D DRIMAGINE

Akademia Animacji 3D DRIMAGINE ma na celu kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów w dziedzinie grafiki 3D oraz efektów specjalnych poprzez zapewnienie dostępu do najlepszych rozwiązań technologicznych oraz współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą składającą się z wybitnych profesjonalistów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Ciągle rozwijający się rynek animacji, rosnące zapotrzebowanie na zawodowych grafików, pojawienie się nowych konkurentów zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz rosnące wymagania wobec organizatorów szkoleń, zmusza do poszukiwania coraz to doskonalszej oferty edukacyjnej spełniającej oczekiwania stawiane przez rynek. DRIMAGINE jest odpowiedzią na wymagania stawiane przez gospodarkę i oczekiwania społeczne. Wzorowana na intensywnych kursach paryskiej L'ecole De Image Gobelins i Vancouver Film School, kształci znakomitych specjalistów z zakresu animacji 3D i efektów specjalnych, którzy zyskują coraz większe uznanie na międzynarodowym rynku. DRIMAGINE, jako pierwsza szkoła w Polsce, tworzy rynek profesjonalnego kształcenia z zakresu grafiki i animacji 3D oraz efektów specjalnych, a także wychodzi naprzeciw potrzebom i wymaganiom polskiego przemysłu filmowego. Unikalny w skali kraju charakter szkoleń pozwala na opanowanie kompletnego programu nauczania.
 
Profil Absolwenta Drimagine 
Współczesna realizacja filmów stawia wysokie wymagania wobec pracowników, biorących udział w procesie produkcji. Dlatego tak ważne jest, aby współcześni artyści obrazów ruchomych mieli zrównoważone umiejętności twórcze, realizatorskie i technologiczne. Absolwent Akademii Animacji 3D DRIMAGINE to artysta świadomy technologii. Mimo że program koncentruje się na pracy w środowisku 3d i programach do efektów specjalnych, animator kończący kurs zna podstawowe zagadnienia języka filmowego, plastyki i kreacji artystycznej. Program dydaktyczny DRIMAGINE to nie tylko nauka grafiki przed ekranem komputera – to również seria warsztatów poświęconych historii kinematografii, języka filmu oraz tradycji sztuki filmowej, a także doświadczeniom polskiej szkoły animacji. Niezwykle ważnym elementem zajęć jest dyskusja prowadzącego z uczestnikami na temat przesłania filmu, co wpływa na wyobraźnie i pomaga w tworzeniu ambitnych dzieł, które w przyszłości zasłużą na miano „kultowych”. Filmy animowane realizowane przez słuchaczy DRIMAGINE zdobywają nagrody i wyróżnienia na polskich i międzynarodowych festiwalach. Dotychczasowi Absolwenci DRIMAGINE zatrudnieni zostali m.in. w Caoz Studios (Islandia), Lightcraft, Drago Entertainment, Polsat, The Chimney Pot, Reality Pump, 3DE, i3D, Lunapark, Televisor, Aidem Media, Futro Film.
 
 
Charakter szkoleń 
Szkolenia Akademii Animacji 3D DRIMAGINE realizowane są w trybie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne). Szkolenia trwają 2 lata (4 semestry), w tym 1600 godzin praktycznych zajęć dla słuchaczy dziennych oraz 1100 dla zaocznych. Akademia Animacji 3D DRIMAGINE ma siedzibę w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
 
Więcej informacji: http://www.drimagine.com
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny