Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu

Projekt "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu" realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Celem projektu jest upowszechnienie sposobów komercjalizacji innowacji wśród przedsiębiorców oraz podniesienie umiejętności zarządzania innowacjami wśród pracowników naukowych, kadry menedżerskiej i studentów, poprzez realizację sześciu zadań:
  • stworzenie Centrum Innowatyki
  • zbudowanie Portalu "E-kreator Innowacyjności"
  • uruchomienie Studium Podyplomowego "Innowatyka"
  • prowadzenie 2-dniowych szkoleń "Zarządzanie Innowacyjnością"
  • oferowanie warsztatów wyjazdowych w firmach "Inwazja Innowacji"
  • zorganizowanie cyklu konferencji "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu"

więcej informacji: www.inko.wsb-nlu.edu.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny