Executive MBA - studia podyplomowe dla nowoczesnego menedżera

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w oparciu o program Executive MBA.

W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy edycje 2-letnich studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Przez okres trzech semestrów uczestnik projektu zrealizuje 10 kursów bazowych programu Executive MBA, a na czwartym semestrze zostaną wprowadzone 3 kursy specjalistyczne z zakresu General Management lub Finance Concentration. Każdy kurs (z wyjątkiem kursu MBA 500) będzie trwał 45 godzin lekcyjnych, w tym: 36 godz. lek. w klasie, 4 godz. lek. jako praca na platformie EduKwadrat, 3 godz. lek. na warsztatach z expertami, 2 godz. lek. na egzamin).

Językiem wykładowym jest język polski z wyłączeniem 3 kursów, które będą prowadzone w języku angielskim.

Studia podyplomowe Executive MBA będą odbywać się w systemie zaocznym przez okres 4 semestrów. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia (studia przypadków, gry menedżerskie) i technologii komputerowych, tj. platformy EduKwadrat (testy, zadania, projekty, materiały dydaktyczne).

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA otrzymają dyplom ukończenia studiów MBA, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSB-NLU oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Okres realizacji projektu: XI.2009r. - VI.2012r. (3 edycje)
Liczba uczestników projektu: 75 menedżerów

Więcej informacji: www.izz.pl/executivemba
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny