Projekt „Nowoczesne kształcenie w horyzoncie 2020” jest wspólną inicjatywą Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Warszawie i Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, wchodzących w skład Porozumienia Uczelni FUTURUS.
 
W ramach projektu obie szkoły wdrożą pięć nowych i unikatowych kierunków studiów podyplomowych z dziedzin grafiki komputerowej i animacji 3D, e-controllingu, przedsiębiorczości i ekoinnowacji.
Projekt skierowany jest dla wszystkich pragnących poszerzyć swoje kompetencje z w/w dziedzin, by mogli sprostać trendom rozwoju konkurencyjnego rynku pracy zdiagnozowanym w Strategii Europa 2020.
Projekt realizowany jest wspólnie przez Wyższą Szkołę Techniczno Ekonomiczną w Warszawie i Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu przypada na okres od 1.10.2013 do 30.06.2015 roku. Studia podyplomowe będą realizowane w Warszawie i w Krakowie. Szczegóły dotyczące kierunków studiów i rekrutacji dostępne są na stronie http://www.horyzont2020.edu.pl/.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny