Psychologia sądowa

Projekt „Psychologia Sądowa – wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, realizowany przez Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1 obejmuje następujące działania:
  1. Studia podyplomowe „Psychologia i pedagogika sądowa” – adresowane do absolwentów psychologii i pedagogiki, pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
  2. Kursy „Zastosowanie wiedzy psychologicznej w sądowej praktyce orzeczniczej” – adresowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, kuratorów, policjantów).
  3. Specjalność „Psychologia sądowa – dla studentów studiów magisterskich na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu”.
  4. Staże i wizyty studyjne w wiodących krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich i badawczych w zakresie psychologii sądowej – dla kadry akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.
  5. Konferencje „Psychologia sądowa i problematyka równości płci w teorii i praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości” – rok 2011; „Pedagogika sądowa” – rok 2012.

Więcej informacji: www.psychologiasadowa.wsb-nlu.edu.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny