Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa (Beneficjent, Organizator studiów podyplomowych) wraz z firmą Talento Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa 373/10, 30-243 Kraków (Partner w projekcie) zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych prowadzonych w ramach Projektu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego”.

Zapraszamy kadrę zarządzającą podmiotów leczniczych (osoby zatrudnione na stanowisku: dyrektora, ordynatora, personelu administracyjno-kierowniczego, personelu medycznego pielęgniarskiego lub położniczego sprawującego stanowiska naczelnych, oddziałowych i koordynujących) do bezpłatnego udziału w projekcie „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego”.

W ramach projektu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych - efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego” kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi z terenu całej Polski zdobędzie wiedzę jak zarządzać i efektywnie przekształcać zakłady opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, podnieść efektywność swoich przedsiębiorstw i jak skutecznie kontrolować w nich koszty.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udział w studiach podyplomowych jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia bezpłatnie materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Pokrywa również koszty związane z wyżywieniem.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny