Dołącz do nas

System rekrutacji on-line w Porozumieniu Uczelni FUTURUS należy do jednego z najprostszych i najsprawniejszych w Polsce. Cały proces zajmuje maksymalnie 10 minut i składa się z trzech prostych kroków.!

O przyjęcie na studia w uczelniach należących do Porozumienia Uczelni FUTURUS może ubiegać się każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, niezależnie od tego jakie przedmioty zdawała na jakim poziomie. Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

 
Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2015 r..

 

Dokumenty można przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do Centrum Rekrutacyjnego, w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.

ZŁÓŻ PODANIE

studia WWSE, WSTE, CV od października 2015r.

ZŁÓŻ PODANIE

studia WSB-NLU od października 2015r.