Opłaty


 Cennik CV  Cennik WWSE  Cennik WSTE  Cennik WSB-NLU  Cennik WSB Radom

 • Opłata wpisowa (jednorazowa) wynosi 200 zł.
   
 • Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) wynosi 100 zł. 
   
 • I rata czesnego - płatna przy rekrutacji.
   
 • Dopłata do języka obcego 200 zł rocznie.
   
 • Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe. Prosimy o wygenerowanie i zapamiętanie swoich indywidualnych rachunków. Numer indywidualnego rachunku do wpłat uzyskuje się generując go w poniższym generatorze kont