Organizacja studiów

Nowoczesny proces dydaktyczny wymaga odpowiedniego wsparcia narzędziami informatycznymi. Specjalnie z myślą o naszych studentach  stworzyliśmy platformę edukacyjną eFuturus

Dzięki platformie eFuturus w FUTURUSIE poza tradycyjnymi studiami niestacjonarnymi w trybie zaocznym oferujemy również studia w wykorzystaniem elementów kształcenia na odległość. Zakres materiałów dydaktycznych umieszczonych na eFuturus obejmuje wszystkich przedmioty realizowane w ramach programów studiów na wszystkich kierunkach oferowanych przez uczelnie z FUTURUSA.

Dogodna formuła studiów na odległość pozwala na studiowanie w dogodnym czasie z dowolnego miejsca w Polsce i Unii Europejskiej. Do poszczególnych przedmiotów przygotowano stosowane wykłady, prezentacje, materiału uzupełniające, a także pytania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie do egzaminów i zaliczeń. Platforma eFuturus oferuje narzędzia wspierające komunikację z wykładowcami, przesyłanie prac zaliczeniowych i semestralnych, a także sprawdzanie zdobytej wiedzy.Zgodnie z obowiązującymi  w Polsce przepisami zajęcia laboratoryjne oraz warsztatowe odbywają się w siedzibie Uczelni na zajęciach dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest mniejsza niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.