Specjalności na kierunku administracja

W ramach studiów na kierunku Administracja, możesz obecnie wybrać jedną specjalność. Już wkrótce planujemy uruchomić kolejne specjalności!

Specjalność studia zaoczne
I stopień
studia e-learning
I stopień
administracja samorządowa X  X