Ekonomia

Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu w ramach kierunku Ekonomia prowadzi dwie specjalności:


Specjalność:
Rachunkowość

Celem studiów jest kształcenie pracowników finansowo księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz kadry kierowniczej w zakresie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych podmiotach rachunkowości. Zajęcia koncentrują się na polskim prawie bilansowym oraz Dyrektywach Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Profil kształcenia jest dostosowany do potrzeb rynku a program kształcenia pozwala na rozpoczęcie działalności zawodowej na wysokim poziomie. Studenci poznają konkretne umiejętności niezbędne do prowadzenia firmy i osiągnięcia sukcesu na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.


Specjalność:
Bankowość

Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości. Program studiów nasycony jest przedmiotami z zakresu prawa bankowego, teorii praktyki funkcjonowania pieniądza i systemów pieniężnych, polityki monetarnej, rynków i instytucji finansowych. Absolwenci posiadają zarówno umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w nieustannie zmieniających warunkach gospodarczych, wykorzystywania rozwiązań e-bankingu w praktyce jak i kompleksową wiedzę z zakresu charakterystycznych obszarów funkcjonowania banku oraz mechanizmów rynkowych krajów Unii Europejskiej.