Informatyka

Studia na kierunku Informatyka prowadzone są przez Collegium Varsoviense, uczelnię należącą do Porozumienia Uczelni FUTURUS.

Studia na kierunku Informatyka dają wszechstronne przygotowanie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych, telekomunikacji oraz zastosowań informatyki w biznesie. Zajęcia dydaktyczne w FUTURUS prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowi, a także specjaliści z Instytutu Łączności Daje to studentom możliwość angażowania się w projekty badawcze i aplikacyjne prowadzone przez kadrę , jak również ekspertów z firm. Projekty te, z racji swojego biznesowego charakteru, są okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie zajęć. W ten sposób podnosi się jakość kształcenia w dziedzinie informatyki, wzbogacając edukację teoretyczną, praktyką realizowaną w otoczeniu gospodarczym Uczelni.