Perspektywy zawodowe

Informatyka - studia - perspektywy zawodoweAbsolwent studiów informatycznych przygoto­wany jest do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,  oraz w innych miejscach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy na takich stanowiskach, jak: administrator systemów i sieci komputerowych i sieci WWW, programista aplikacyjny i systemowy, pro­jektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych, kon­sultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych, koordynator przedsięwzięć informatycznych.