Specjalności

W ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, możesz wybrać jedną z trzech poniższych specjalności:

Specjalność studia zaoczne
I stopień
studia e-learning
I stopień
technologie Internetowe (N) X  X
multimedia w telekomunikacji (N) X  X
informatyka w telekomunikacji X  X
informatyka w biznesie i administracji X  X

 

(N) - nowe specjalności