Inżynieria środowiska

Studia Praca SocjalnaStudia na kierunku inżynieria środowiska prowadzone są przez Collegium Varsioviense, uczelnię należącą do Porozumienia Uczelni FUTURUS.

Inżynieria środowiska to dyscyplina techniczna, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Obejmuje ona swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania.

Studia na kierunku inżynieria środowiska są przeznaczone dla kandydatów, którzy mają wyobraźnię i potrafią twórczo myśleć, a także mają uzdolnienia techniczne i umiejętność logicznego myślenia. Praca po studiach na kierunku inżynieria środowiska wymaga dokładności i odpowiedzialności. Ważną cechą jest umiejętność postępowania z ludźmi oraz umiejętność organizowania pracy sobie i innym osobom.