Program studiów MBA

Poznacie Państwo:

  • trendy i praktyki pojawiające się w obszarach współczesnego biznesu
  • rolę myślenia strategicznego, przywództwa, komunikacji, prawa i etyki w biznesie
  • umiejętność krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, odpowiedzialne praktyki biznesowe
  • umiejętność pisania, komunikowania się oraz ustnych prezentacji

Dowiecie się Państwo:

  • jak pracować efektywniej w grupie poprzez identyfikowanie, wyjaśnianie i rozwiązywanie wyzwań organizacyjnych
  • jak stosować wiedzę i umiejętności aby podejmować skuteczne decyzje biznesowe


Wymagane kursy: 

MBA 501   Podstawy zarządzania
MBA 503   Przywództwo i zachowania organizacyjne
MBA 510   Makroekonomia
MBA 522   Marketing strategiczny
MBA 514   Rachunkowość zarządcza
MBA 526   Zarządzanie projektami
MBA 508   Ekonomia menedżerska
MBA 518   Zarządzanie finansami
MBA 529   Zarządzanie międzynarodowe
MBA 532   Technologia w zarządzaniu
MBA 516   Rynki finansowe
MBA 506   Zagadnienia etyczne i prawne
MBA 524   Zarządzanie strategiczne
MBA 581   Warsztaty/Wstęp do symulacji Capstone

Aby zobaczyć opisy kursów, kliknij tutaj.