Mechanika i budowa maszyn

Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu w ramach kierunku Mechaniki i budowy maszyn prowadzi trzy specjalności:


Specjalność: Technika Samochodowa i Ubezpieczenia Komunikacyjne


W czasie nauki na tej unikalnej w kraju i bardzo interesującej specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę w zakresie techniki samochodowej uzupełnioną w zagadnienia z diagnostyki, obsługi i naprawy samochodów oraz metod komputerowych wykorzystywanych do wyceny wartości samochodów, kosztów naprawy samochodów, opisu wypadków drogowych. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie interesującej pracy m.in. w firmach ubezpieczeniowych, transportowych, stacjach obsługi i naprawy samochodów, w stacjach kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży nowych i używanych samochodów. Studia przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie motoryzacji. Po zdobyciu niezbędnej praktyki zawodowej absolwenci mogą zostać doradcami motoryzacyjnymi lub ubezpieczeniowymi a także rzeczoznawcami samochodowymi o wysokim poziomie kompetencji.


Specjalność: Logistyka w motoryzacji


Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie techniki organizacji pracy i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: handlowych, produkcyjnych, serwisowych, transportowych oraz poznają zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w motoryzacji i bezpiecznej eksploatacji środków transportowych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją , oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska oraz prawidłowej eksploatacji środków transportowych. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie interesującej pracy m.in. w stacjach serwisowych i naprawczych, przedsiębiorstwach transportowych, instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów, sieciach sprzedaży samochodów i ich części.

Specjalność: Informatyka stosowana w technice motoryzacyjnej

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresach: wdrażania nowych technologii informacyjnych zarówno w wyposażeniu współczesnych pojazdów samochodowych w systemy komputerowe podnoszące funkcjonalność i bezpieczeństwo jak też systemy monitoringu i zarządzania środkami transportu ułatwiającymi lokalizację, śledzenie i zdalną diagnostykę układów w samochodzie. Studenci nabywają umiejętności w obsłudze komputerowych układów sterowania silnikiem, układów kontroli trakcji, hamowania i stabilizacji toru jazdy, systemów podnoszących bezpieczeństwo jazdy, systemów podnoszących komfort jazdy, komputerów pokładowych, systemów transmisji sygnałów wykorzystywanych w technice, systemów nawigacji satelitarnej, systemów śledzenia pojazdu i monitoringu wybranych parametrów. Absolwent tej specjalności pozna istotne rozwiązania informatyczne stosowane we współczesnych pojazdach samochodowych oraz oceni ich wpływ na bezpieczeństwo i poprawę funkcjonalności i komfortu prowadzenia. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: stacjach serwisowych i naprawczych, przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów. Studia przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie informatyki i motoryzacji.