Stosunki międzynarodowe

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone są przez Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną w Warszawie, uczelnię należącą do Porozumienia Uczelni FUTURUS.

Stosunki międzynarodowe to studia, które stwarzają bardzo ciekawe perspektywy zawodowe dla ludzi ambitnych i ciekawych świata. Ich zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki: ekonomii, zarządzania, prawa i politologii.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania.