Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe mogą podejmować pracę zarówno w organach administracji publicznej kształtujących politykę zagraniczną i handlową, jednostkach samorządu terytorialnego w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla oraz stanowiskach specjalistycznych w firmach działających na rynkach międzynarodowych oraz zajmujących się handlem zagranicznym. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, jak również organach administracji publicznej zajmujących się współpracą międzynarodową w zakresie stosunków gospodarczych.