Specjalności

W ramach studiów licencjackich na kierunku Stosunki Międzynarodowe, możesz wybrać jedną z dwóch poniższych specjalności:

Specjalność studia zaoczne
I stopień
studia e-learning
I stopień
handel zagraniczny X  X
administracja europejska X  X