Zarządzanie

Zarządzanie studia

Studia na kierunku zarządzanie prowadzone są przez Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną im. E. Wiszniewskiego, uczelnię należącą do Porozumienia Uczelni FUTURUS.
 
Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Są doskonale przygotowani do zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Nasi absolwenci to wysokiej klasy  specjaliści.
 
Studia adresowane są również do pracowników instytucji finansowych oraz do kadry kierowniczej i menadżerskiej przedsiębiorstw i organizacji, a także do osób zainteresowanych problematyką finansowości  zarządczej, bankowości i finansów organizacji. Nabycie wiedzy z tego zakresu i wykorzystanie nowych umiejętności w pracy zawodowej podniesie jakość podejmowanych decyzji i ograniczy ryzyko popełnienia błędu.
 
Misją naszej Uczelni jest wyposażenie studentów w gruntowną wiedzę i przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie. Program studiów dostosowany jest do współczesnych wymogów w zakresie teorii i praktyki.