Perspektywy zawodowe

Spektrum oferowanych kursów i specjalności w ramach studiów na kierunku Zarządzanie jest bardzo szerokie. To sprawia, że ukończenie studiów w zakresie zarządzania otwiera przed absolwentem szerokie możliwości pracy, zależne od jego upodobań i zainteresowań.

W zależności od wybranej specjalności, absolwenci znajdują zatrudnianie w szczególności jako:

  • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania informatyki w procesach zarządzania, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
  • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych,
  • eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości,
  • specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz  firmach świadczących usługi finansowe.