Collegium Varsoviense

Collegium Varsoviense jest uczelnią niepubliczną, kształcącą studentów na wielu płaszczyznach. Oferujemy możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych, a także z zakresu wiedzy o środowisku. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy odnoszą sukcesy na wymagającym rynku pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej. Korzystając z oferty kształcenia CV zdobędziesz upragniony dyplom i niezbędną wiedzę. Zaowocuje to lepszą posadą i stabilną przyszłością.

Charakterystyczną cechą oferty Collegium Varsoviense jest wykorzystanie w nauczaniu techniki kształcenia na odległość. Dzięki platformie edukacyjnej eFuturus oraz elastycznej formie realizowanych zajęć wśród studentów CV znajdują się osoby pochodzące z różnych regionów Polski.

Collegium Varsoviense współtworzy Porozumienie Uczelni FUTURUS, co zapewni Ci dostęp do szerokiego grona cenionych pracowników naukowych reprezentujących różne specjalizacje z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Rzetelność naszej szkoły potwierdza uzyskany w roku akademickim 2010/11 tytuł Wiarygodnej Szkoły.