Założyciel

Robert Gmaj, urodzony 1 lutego 1960 roku w Radomiu, jest absolwentem Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku Fizyka Techniczna ze specjalnością Optoelektronika Kwantowa. W 1985 roku obronił pracę dyplomową pt. „Badania wyładowania w laserze CO2 z poprzecznym przepływem czynnika aktywnego”, która została wyróżniona przez Komendanta WAT. Od 1986 roku pracował jako asystent w Zakładzie Laserów Molekularnych Instytutu Elektroniki Kwantowej WAT.

W 1996 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Zespołu Elektroniki Kwantowej Instytutu Optoelektroniki WAT, gdzie specjalizował się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii dla przemysłu obronnego, w tym m.in. optoelektronicznych systemów naprowadzania rakiet GROM. Z kolei w 2000 roku został powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Biura Organizacji Parku Technologicznego Wojskowej Akademii Technicznej.

W 2003 roku objął stanowisko Wicekanclerza Szkoły Wyższej Warszawskiej, a już rok później został członkiem Rady Powierniczej Uczelni. W 2006 roku objął stanowisko Kanclerza oraz został Założycielem SWW. Strategia nowych władz Uczelni, sprawne, szybkie i zdecydowane działanie pozwoliło w krótkim czasie ustabilizować sytuację finansową instytucji, a następnie zapewnić jej dynamiczny rozwój.

W 2008 roku, przewidując kierunki dalszego rozwoju prywatnego sektora szkolnictwa wyższego w Polsce, Robert Gmaj podjął działania na rzecz integracji i konsolidacji uczelni niepublicznych, inwestując w markę Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego, która w krótkim czasie poszerzyła paletę swojej oferty edukacyjnej. Rok 2010 zaowocował inwestycjami w Wyższą Szkołę Techniczno – Ekonomiczną w Warszawie oraz w Wydział Zamiejscowy w Tarnowie Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Ówczesne działania dały początek powołaniu w 2011 r. Porozumienie Uczelni FUTURUS. Pod koniec ubiegłego roku, do grona Konsorcjum dołączyła Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University z Nowego Sącza, która ze swoją silną i stabilną marką stała się jego Liderem.

Jak podkreśla sam Robert Gmaj- Celem powołanego Porozumienia jest budowa nowej i wiarygodnej marki na rynku uczelni niepublicznych oraz ciągły rozwój uczelni wchodzących w jego skład. Konsorcjum daje i chce dawać swoim uczelniom silny impuls do ich nieustannego rozwoju, dostosowując jednocześnie ofertę dla studentów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Robert Gmaj, został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem przez Kapitułę Konkursu FINANSISTA roku 2011 za zbudowanie nowej marki na rynku, dzięki sprawnie przeprowadzonej konsolidacji uczelni niepublicznych: Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego, Collegium Varsoviense i Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie, wchodzących w skład Porozumienia Uczelni FUTURUS.