Władze Porozumienia Uczelni FUTURUS

JM Rektor WSB-NLU

dr Wiktor PatenaJM Rektor WWSE

dr inż Jacek Kuciński

JM Rektor CV

prof. dr hab. inż. Bogdan Butkiewicz

JM Rektor WSTE

dr Agnieszka Chabowska-Litka