Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu

„Sapereaude" czyli miej odwagę być mądrym - ta łacińska maksyma wypisana na murach naszej Uczelni jest najbardziej lapidarnym określeniem misji, jaka przyświeca władzom oraz kadrze Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka. Określając w taki sposób misję Uczelni wskazujemy, że rozwój intelektualny oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności są elementem kształtowania postawy dojrzałego i wartościowego uczestnictwa w życiu publicznym.

U podstaw organizacji działalności dydaktyczno-naukowej leży przekonanie, że głównym czynnikiem rozwoju społeczno- gospodarczego i postępu cywilizacyjnego jest obecnie wiedza oraz zdolność do jej tworzenia, pomnażania i wykorzystania. W ramach procesu dydaktycznego chcemy pokazywać studentom naszej Uczelni perspektywę twórczego podejmowania wyzwań, przed jakimi staje człowiek XXI wieku w nowoczesnym społeczeństwie gospodarki opartej na kapitale wiedzy. By nasi absolwenci mogli sprostać tym wyzwaniom Uczelnia zapewnia profesjonalne kształcenie na poziomie wyższej szkoły zawodowej wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Pozwoli to na zwiększenie szans młodzieży i ludzi dorosłych na rynku pracy w kraju i za granicą, podwyższanie kwalifikacji i nabywanie praktycznych umiejętności oraz uświadamianie konieczności uczenia się przez całe życie.


Oferujemy kształcenie takich kierunkach studiów jak:

Administracja

 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • administracja publiczna

Ekonomia

 • rachunkowość

 • bankowość

 Mechanika i Budowa Maszyn

 • technika samochodowa i ubezpieczenia komunikacyjne

 • logistyka w motoryzacji

 • informatyka stosowana w technice motoryzacyjnej 

 Studia Podyplomowe

 • Rachunkowość

 • Likwidacja szkód komunikacyjnych

 • Systemy diagnostyczne w technice motoryzacyjnej

 • Administrowanie w społecznościach lokalnych i samorządowych

 • Mediacje i negocjacje biznesowe, sądowe i pozasądowe