Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Warszawie została założona w 2001 r. przez grupę profesorów z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Kształcenie w WSTE ma charakter praktyczny i jest dostosowane do oczekiwań pracodawców.

Wszyscy studenci, w tym również uczący się w systemie distance learning, mają okazję do doświadczalnego poznania omawianych tematów podczas zajęć w nowoczesnych laboratoriach informatycznych w Kampusie Akademickim FUTURS, a także w specjalistycznych pracowniach Instytutu Łączności.

Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Warszawie współtworzy Porozumienie Uczelni FUTURUS, co daje studentom dostęp do szerokiego grona cenionych pracowników naukowych reprezentujących różne specjalizacje z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Rzetelność naszej uczelni potwierdza uzyskany tytuł Wiarygodnej Szkoły.