Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego rozpoczęła działalność w roku 1993 i jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych kształcących studentów w obszarze zarządzania. Przez prawie dwadzieścia lat wykształciliśmy ponad 5.000 absolwentów, którzy jako menedżerowie i przedsiębiorcy z sukcesem uczestniczą w budowaniu w Polsce gospodarki rynkowej. Dodatkowo w studiach podyplomowych organizowanych przez WWSE wzięło udział ponad 7.000 słuchaczy!

Dzisiaj WWSE oferuje na poziomie magisterskim nowoczesne kształcenie menedżerów i pracowników w wielu specjalistycznych obszarach, które poza wiedzą techniczną wymagają również umiejętności z zakresu zarządzania. Oferta edukacyjna WWSE wyróżnia się systemem nauczania distance learning. Kształcenie na odległość pozwoli Ci zdobyć niezbędną wiedzę a przy tym zaoszczędzić czas na inne potrzeby.

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego współtworzy Porozumienie Uczelni FUTURUS, co zapewni Ci dostęp do szerokiego grona cenionych pracowników naukowych reprezentujących różne specjalizacje z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Rzetelność naszej szkoły potwierdza uzyskany w roku akademickim 2010/11 tytuł Wiarygodnej Szkoły.