Generator numerów kont bankowych

 

 

Wszystkie opłaty do uczelni należących do Porozumienia Uczelni FUTURUS należy wprowadzać na specjalnie wygenerowane numery rachunków bankowych. Po wybraniu Generatora proszę wprowadzić rodzaj uczelni, rodzaj opłaty oraz numer PESEL.

Generator numerów kont bankowych