Koła naukowe

Koła naukowe działające w WSB-NLU są doskonałą możliwością rozwijania zainteresowań studentów i pogłębiania ich wiedzy. Dydaktycy otwarci są na nowe pomysły i inicjatywy studenckie, realizując program kół naukowych w bardzo zróżnicowanych obszarach - począwszy od tematyki ściśle związanej z kierunkiem studiów - jak na przykład marketingowe koło naukowe, pozytywne koło psychologiczne czy koło naukowe programistów .NET - kończąc na kołach zainteresowań wszelakich, jak na przykład filmowe koło naukowe.

Obecnie w WSB-NLU działa 15 kół naukowych. Są to:

 • Marketingowe Koło Naukowe
 • Koło Naukowe PR i Reklamy Kreatywnej
 • Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii
 • Koło Giełdowo-Inwestycyjne
 • Koło Elektroniki i Techniki Cyfrowej
 • Koło Algorytmiczne
 • Koło Naukowe Programistów .NET
 • Koło Grafiki Komputerowej
 • Koło Naukowe Kapitału Ludzkiego
 • Koło Open Source i Transmisji Mediów
 • Pozytywne Koło Psychologiczne
 • Koło Psychologii Klinicznej LightNer -VE
 • Filmowe Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Studiów Politycznych
 • Asian Global Players